Kursy na prawo jazdy

Kurs kategorii AM:

 •  zajęcia teoretyczne 10 godzin x 45 minut
 • zajęcia praktyczne 10 godzin x 60 minut

Kurs kategorii A1, A2, A:
 • zajęcia teoretyczne 30 godzin x 45 minut
 • zajęcia praktyczne 20 godzin x 60 minut

Kurs kategorii B:

 • zajęcia teoretyczne 30 godzin x 45 minut
 • zajęcia praktyczne 30 godzin x 60 minut

Kurs kategorii B+E:
 •  zajęcia praktyczne 15 godzin x 60 minut

Kurs kategorii C

 • zajęcia teoretyczne 20 godzin x 45 minut
 • zajęcia praktyczne 30 godzin x 60 minut

Kurs kategorii C+E

 •  zajęcia praktyczne 25 godzin x 60 minut

Kurs kategorii T
 • zajęcia teoretyczne 30 godzin x 45 minut
 • zajęcia praktyczne 20 godzin x 60 minut